Müdürümüz ve Öğretim Üyemizden Litvanya’da Erasmus Sunumu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Eşref ALKIŞ ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULDURUN Litvanya’da Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında Šiauliai State College’de ders verdiler.  Öğretim Üyemiz Mehmet Eşref ALKIŞ “Wireless Technology (mobile phone, wi-fi) and its effects on our health” ve” Effects of Microwave radiation emitted by mobile phone on brain” başlıklı sunumlarıyla cep telefonu ve kablosuz cihazların sağlığımız üzerindeki etkileriyle öğrencileri aydınlatırken,  Öğretim Üyemiz Kenan BULDURUN ise “Introducing Turkish Education System” başlıklı sunumuyla Türkiye eğitim sistemi konusunda öğrencileri bilgilendirdi.