Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Eşref ALKIŞ’ın 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılına Dair Mesajı

      Müdür

         Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Eşref ALKIŞ

 

23 Eylül 2019 tarihinde başlamış olan 2019-2020 Akademik yılının Meslek Yüksekokulumuza, Üniversitemize ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yüksekokulumuza kayıt yaptıran sevgili öğrencilerimize öncelikle “Hoş Geldiniz” diyorum. Tüm öğrencilerimize yeni dönemde sağlık, başarı ve huzur diliyorum. Aynı duygularla Yüksekokulumuzun tüm akademik ve idarî personelinin de yeni dönemini kutluyorum.

Sevgili Öğrencilerimiz;

Üniversitelerin ana görevi ve hedefi bilimsel temelli eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmaktır. Üniversite, hayatınızda önemli bir geçiş sürecidir ve sizi hayata hazırlayan akademik bir olgunluk kurumudur. Başarılı bir eğitim dönemi tamamlayarak aramıza katılan sizler, üniversiteli olmanın gururu ve özgüvenini yaşayacak, aynı zamanda yetişkin bir birey olmanın sorumluluğunu taşıyacaksınız. Bu sürecin verimli olması, sizin sabırlı ve sürekli gayretlerinizle mümkün olabilecektir. Meslek yüksekokulumuz, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetenekli, üretken ve nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşmeyi hedeflemektedir.  Her programın bir bölüm başkanı, bir program başkanı ve danışmanı bulunmaktadır. Danışman bilgilerine panolardan, Yüksekokulumuzun web sayfasından veya otomasyon sisteminden ulaşabilirsiniz. Her türlü probleminizi danışman hocalarınızla paylaşabilir ve onlardan yardım alabilirsiniz.

Değerli Meslektaşlarım;

Bizler Üniversitemiz Akademik ve İdari Çalışanları olarak bir yandan öğrencilerimizi eğitmek bir yandan da üniversitenin bilgi üretme misyonunu sürdürmekle yükümlüyüz. Üniversiteler, üretilen bilgileri akademik olan ve olmayan çeşitli araçlar vasıtası ile topluma aktararak toplumu geliştirirler. Sürekli ve sürdürülebilir gelişim, çağımızda ancak fikir üretmek, fikirleri bilgiye dönüştürmek ve bilgileri uygulamaya geçirmek ile olanaklıdır. Bu gelişim yolunda Ülkemizin en yüksek düzeye gelmesi için bizlerin samimi ve özverili çabaları en önemli unsurdur. Bu görevi hakkıyla yerine getirmek hepimizin asli sorumluluğudur. Yeni akademik yılımızın huzurlu, başarılı ve verimli geçmesi için göstereceğiniz çabalara yürekten inanıyor, hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum.