Misyon ve Vizyon

Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Hedefler

Görevimiz (Misyon)

Toplumumuzun ve insanlığın sosyal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişimi için endüstride çalışabilecek, etik değerlere bağlı, meslek bilinci ve sorumluluğu olan, üretken, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, yenilikleri izleyebilen  bireyler yetiştirmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve sürdürmek, çevre ve topluma katkıda bulunmak, sosyal etkinlikler düzenleyerek, halkı mesleki ve sosyal konularda bilinçlendirmek, öğrencilerimize seçtikleri bölümlerle ilgili değer katacak eğitimi vererek programlarından donanımlı olarak mezun olmalarını sağlamak.

 

Hedefimiz (Vizyon)

Sürekli değişen ve yenilenen dünyamız koşullarında, paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği altyapısına sahip, yeni teknolojik sistemleri kullanabilen teknik donanımlı öğrenciler yetiştiren, kaynakları zengin, Öğrenci ve öğretim üyelerinin memnuniyeti yüksek, Mezun öğrencileri öncelikle tercih edilen saygın bir Meslek Yüksekokulu olmak.

 

Temel Değerler

Yeniliği teşvik etme ve sürekli ilerlemeyi ilke olarak benimseme.

Evrensel değerlere bağlı olma.

Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile eleştiriye açık olma.

Kaynakları; ekonomik, etkin ve verimli kullanma.

Akademik ve bilimsel çalışmalarda öncü olma.

Hakkaniyet ve adaletten yana olma.

İnsan hakları ile düşünce özgürlüğüne saygı gösterme.

Kaliteli eğitimi ilke olarak benimseme.

Toplumsal ve kültürel değerlere saygılı olma.

Emeğe saygı ve liyakate değer verme.

Öğrenci odaklı eğitim.

Şeffaf ve hesap veren yönetim tarzı.

Ekip ruhuna sahip öğrenciler yetiştirmek.

Her yıl ders içeriklerini ve eğitim programlarını güncellemek.

Bölge insanına yönelik olarak paydaşlarla işbirliği çerçevesinde, eğitim seminerleri düzenlemek.

Öğrencilerin Üniversiteye ve bölgeye aidiyet duygusunu ve memnuniyetini artıracak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.

 

 

Stratejik Amaç ve Hedefler

Yüksekokulumuz;

 

  • Tüm süreçlerde, iç ve dış  paydaşlarımızın  ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamaya çalışan bir anlayış içerisinde güvenilir bir yüksekokul olmayı,
  • Öğrencilerimizin uygulamaya yönelik eğitimlerini, ilgili kurum/kuruluşlarda yaparak iş disiplini içinde yetişmelerinin sağlanması ve iş dünyasının talep ettiği becerilerin kazandırılması.
  • Çalışanların ve öğrencilerin her türlü eğitimlerine katkıda bulunacak teknik ve altyapı donanımlarının tamamlanması.
  • Ülke genelinde istihdam imkanı bulunan meslek dallarının belirlenmesi.
  • Mezun öğrenciler ve ilgili sektör elemanları ile iletişimde bulunulması ve mezun öğrencilere istihdam yaratılması.

Comments are closed