Tarihçe

Tarihsel Gelişim

Fırat Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulunun 23/05/1986 tarih ve 1985-1986 6/90 Sayılı kararı doğrultusunda; Yükseköğretim Kurulunun 25/03/1987 tarihli toplantısında alınan kararla, 2547 Sayılı kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7’nci maddesi d/2 fıkrası uyarınca kurulan Meslek Yüksekokulu; 1987 yılında Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programını, 1988 yılında ise; İnşaat Programını açmıştır. Muş Alparslan Üniversitesinin kurulması ile Muş Alparslan Üniversitesi bünyesine dahil edilmiştir. 2015 yılında Meslek Yüksekokulu; 21/01/2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı kanunun 2880 Sayılı kanunla Değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünün Meslek Yüksekokulunun; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması uygun görülmüştür. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Bilgisayar Teknolojileri Bölümü; Bilgisayar Programcılığı I. Öğretim, El Sanatları Bölümü; Mimari Dekoratif Sanatları I. Öğretim, Elektrik ve Enerji Bölümü; Elektrik Programı I. Öğretim, Elektronik ve Otomasyon Bölümü; Elektronik Teknolojisi Programı I Öğretim, İnşaat Bölümü; İnşaat Teknolojisi I. Öğretim, Yapı Denetimi I. Öğretim, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü; Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri I. Öğretim, Raylı Sistemler İşletmeciliği I. Öğretim, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü; Organik Tarım I. Öğretim, Gıda İşleme Bölümü; Gıda Teknolojisi I. Öğretim, Süt ve Ürünleri Teknolojisi I. Öğretim, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü; Makine I. Öğretim, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü; Otomotiv teknolojisi Programı I. Öğretim, olmak üzere toplam 10 bölümde, 13 programda 898 öğrenci, 6 öğretim üyesi, 36 öğretim görevlisi ve 4 idari personel ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Comments are closed