Programlar

1.Grafik Tasarımı Programı

1.1.Tarihçe

Grafik Tasarımı Programı Yükseköğretim  Kurulu kararıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılına kırk öğrenciyle başlamıştır.

1.2. Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Grafik Tasarımı Programı ön lisans diploması verilmektedir.

1.3.Kabul Koşulları
Grafik Tasarımı Programı Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre öğrenci kabulü yapmaktadır.

1.4.Üst Kademeye Geçiş
Mimari Dekoratif Sanatlar Programını başarı ile bitirenler ÖSYM’nin yaptığı DGS sınavı ile  üniversitelerin; Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Grafik, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi lisans programlarına geçebilmektedirler.

1.5.Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Koşulları Öğrencinin mezun olabilmesi için 4 yarıyıl sürecinde verilen tüm derslerde başarılı olması ve AGNO’nın 2’nin üzerinde olması gereklidir. Ayrıca öğrencinin 36 iş günü Mesleki Stajını yapmış ve kabul olmuş olması gerekir.

1.6.İstihdam Olanakları
Grafik Tasarımı Programından mezun olanlar “Grafik Tasarımı Ön Lisans Programı Mezunu” olurlar. Bu mezunlar, reklam ajansları, basın yayın kuruluşları, televizyon kanallarında görsel tasarımın kullanıldığı bütün alanlarda iş bulabilmektedirler. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde giderek büyüyen ticaret hacmi, piyasaya yönelik etkili tanıtım ihtiyacını günden güne artırmakta, Grafik Tasarımcıları için giderek genişleyen iş alanları oluşturmaktadır.

1.7.Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciye her yarıyılda Yarıyıl İçi, Yarıyıl Sonu  ve Bütünleme Sınavı olmak üzere 3 sınav hakkı verilir. Öğrencinin Başarısı Bağıl Değerlendirme Sistemine göre değerlendirilir.

Comments are closed