Programlar

1.Raylı Sistemler İşletmeciliği Programı 

1.1.Tarihçe

Raylı Sistemler İşletmeciliği  Programı 2014 yılında öğrenci alımı ile faaliyete geçmiştir.

1.2. Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Raylı Sistemler İşletmeciliği alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

1.3.Kabul Koşulları
Raylı Sistemler İşletmeciliği Programı Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre öğrenci kabulü yapmaktadır.

1.4.Üst Kademeye Geçiş
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir. Mezun olan öğrencilerimiz; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

1.5.Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Koşulları Öğrencinin mezun olabilmesi için 4 yarıyıl sürecinde verilen tüm derslerde başarılı olması ve AGNO’nın 2’nin üzerinde olması gereklidir. Ayrıca öğrencinin 36 iş günü Mesleki Stajını yapmış ve kabul olmuş olması gerekir.

1.6.İstihdam Olanakları
Raylı Sistemler İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda raylı sistemler-demir yolu sektöründe istihdam edilir.

1.7.Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciye her yarıyılda Yarıyıl İçi, Yarıyıl Sonu  ve Bütünleme Sınavı olmak üzere 3 sınav hakkı verilir. Öğrencinin Başarısı Bağıl Değerlendirme Sistemine göre değerlendirilir

 

 

 

2.Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Programı

2.1.Tarihçe

Muş Alparslan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Ulaşım ve Trafik Hizmetleri Programı ” 2013 – 2014″ öğretim yılında Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile açılmıştır.

2.2. Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

2.3.Kabul Koşulları
Ulaşım ve Trafik Hizmetleri Programı Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre öğrenci kabulü yapmaktadır.

2.4.Üst Kademeye Geçiş
Programdan Dikey Geçiş Sınavı ile  İnşaat Mühendisliği  ile Lojistik Yönetimi lisans programlarına geçiş yapılabilir.

2.5.Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Koşulları Öğrencinin mezun olabilmesi için 4 yarıyıl sürecinde verilen tüm derslerde başarılı olması ve AGNO’nın 2’nin üzerinde olması gereklidir. Ayrıca öğrencinin 36 iş günü Mesleki Stajını yapmış ve kabul olmuş olması gerekir.

2.6.İstihdam Olanakları
Ulaşım ve Trafik Hizmetlerinden mezun olan öğrenciler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bütün belediyelerin Fen İşleri , kara, hava, demiryolu ve havaalanı, toplu konut işlerinde istihdam edilirler.

2.7.Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciye her yarıyılda Yarıyıl İçi, Yarıyıl Sonu  ve Bütünleme Sınavı olmak üzere 3 sınav hakkı verilir. Öğrencinin Başarısı Bağıl Değerlendirme Sistemine göre değerlendirilir.

 

Comments are closed